Vene Keele Õpetaja

Keeleõpetaja

Oma töös kasutan kaasaegseid õppemeetodeid. Aitan valida tunni vormingu, arvestades õpilase keeleoskuse taset, soove ja vajadusi

Kasutan oma tundides loomingulisi võtteid, mis aitavad ületada keelebarjääri ja laiendada lihtsalt sõnavara. Nõustan sotsiaal-psühholoogilise kohanemise küsimustes võõras kultuurikeskkonnas.

Inglise keele oskus eelkesktasemel (A2).

Contact Form and Availability