Pille Pirn

Logopeed ja matemaatika õpetaja

Olen eripedagoog ja töötan põhikoolis matemaatika õpetajana. Annan tunde eesti keeles.

Kõrghariduse olen omandanud eripedagoogikas
(koos õpetajakoolitusega). 2023. a lõpetasin Tallinna Ülikoolis põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala. Praegu töötan Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis 5.-9.klassis (tavaklass, väikeklass -matemaatika, eesti keel ja kirjandus).

Eripedagoogina annan samades koolides õpiabitunde (põhiliselt matemaatika, aga ka õpioskused, lugemine
jm). Olen õpetanud tava- ja erikoolis üle 10 aasta.

Eelnevalt õppinud Tallinna
Muusikakeskkoolis, erialaks viiul – omandanud viiuliõpetaja ja orkestrandi kutse

Võtke ühendust Pillega ja kontrollige saadavust